Zamiatanie, odpylanie, mycie, usuwanie odpadów- jak wygląda proces oczyszczania miasta?

Zdecydowana większość miast jest na bieżąco oczyszczana. Z jednej strony chodzi o wywóz odpadów, z drugiej strony o sprzątanie przestrzeni miejskiej poprzez użycie specjalnych zamiatarek. Maszyny te zostały stworzone do tego, aby z ich wykorzystaniem zamiatać i odpylać ulice. Są też w stanie usuwać niewielkie odpady oraz substancje płynne. Z całą pewnością można powiedzieć, że